Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2017-05-25 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnic" 2017-05-23 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku" 2017-05-17 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-05-16 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach" 2017-05-16 Informacja o wynikach postępowania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza" 2017-05-15 Ogłoszenie o przetargu "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne" 2017-05-12 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza" 2017-05-08 Informacja o wynikach postępowania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola" 2017-04-28 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola" 2017-04-24 Informacja o wynikach postępowania "Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem" 2017-04-19 Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku." 2017-04-14 Informacja z otwarcia ofert postępowania "Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach, wraz z odwodnieniem i oświetleniem" 2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz" 2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi udzielenia kredytu 2017-04-10 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach" 2017-03-29 Rozstrzygnięcie przetargu "Drobne naprawy elementów i drewnianych mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie miasta Chojnice" 2017-03-29 Wybór oferty zamówienia pn. "Podlewanie zieleni miejskiej w Chojnicach" 2017-03-24 Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach" 2017-03-22 Rozstrzygnięcie przetargu "Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice" 2017-03-13 Informacja o wynikach postępowania pn. "Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach oraz Szkole podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-03-13 Informacja o otwarciu ofert dot. postępowania pn. "Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach oraz Szkole podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice”, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-03-07 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 EUR - "Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe (separatorów i osadników) zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice na sieci kanalizacji deszczowej, będącej w zarządzie miasta w roku 2017." 2017-03-03 Informacja o wynikach postępowania pn. "Przebudowa ulicy Człuchowskiej w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019." 2017-03-01 Informacja o wyborze oferty dot. postępowania "Mechaniczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Chojnice" 2017-02-24 Drugie rozstrzygnięcie przetargu "Budowa placów zabaw w Chojnicach" 2017-02-22 Informacja o wynikach postępowania pn.: "Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w ramach projektu pt. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice, w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-02-15 Informacja z otwarcia ofert na przetargu Przebudowa ul.Człuchowskiej w Chojnicach 2017-02-14 Informacja o otwarciu ofert dot. postępowania pn.: "Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym w ramach projektu pt. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice, w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-02-14 Rozstrzygnięcie przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia i budowy ulic na terenie miasta Chojnice" 2017-02-13 Rozstrzygnięcie przetargu "Budowa placów zabaw w Chojnicach"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008