Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

2017-09-22 Informacja o otwarciu ofert dla zadania "Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach" 2017-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu - "Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-09-08 Informacja z otwarcia ofert "Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach" 2017-09-04 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa Fosy miejskiej w Chojnicach" 2017-08-31 Rozstrzygnięcie przetargu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej" 2017-08-23 Ogłoszenie o zamówieniu "Nadzór nad robotami budowlanymi" 2017-08-21 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Autobusy transportu publicznego 2017-08-10 Informacja o unieważnieniu przetargu na "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-08-04 Informacja o wynikach postępowania "Mechaniczne koszenie terenów zieleni w Chojnicach" 2017-08-02 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych w ramach projektu pt. „Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice" 2017-07-31 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach" 2017-07-28 Informacja z otwarcia ofert przetargu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej" 2017-07-24 Ogłoszenie o zamówieniu "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000- lecia o elementy małej architektury" 2017-07-24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach” 2017-07-21 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w dwóch oddziałach przedszkolnych" 2017-07-11 Rozstrzygnięcie przetargu na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-05 Informacja z otwarcia ofert na "Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" 2017-07-04 Rozstrzygnięcie przetargu na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz. 2017-06-29 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice" 2017-06-26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn." Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach" 2017-06-19 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. "Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r." 2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 2017-06-12 Rozstrzygnięcie przetargu "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola – roboty zewnętrzne" 2017-06-09 Informacja o wynikach postępowania dot. Budowy odcinka ul. Kartuskiej w Chojnicach 2017-06-05 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu 2017-06-01 Informacja o unieważnieniu przetargu na "Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000 - lecia o elementy małej architektury" 2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania: „Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach” 2017-05-30 Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola - roboty zewnętrzne” 2017-05-29 Informacja o wynikach postępowania pn. "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008