Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-03-29 Wybór oferty zamówienia pn. "Podlewanie zieleni miejskiej w Chojnicach"
L.P.NAZWA I ADRES FIRMYCeny bruttoPunkty
Podlanie wszystkich punktów w strefie centrumPodlanie jednego punktu, poza strefą centrumPodlanie 1 szt. drzewa
1. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”, Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice 428,87 zł 127,12 zł 4,88 zł 46,51
2. „CLEAN CITY”, Jakub Kiedrowski,
ul. Piłsudskiego 14, 89-600 Chojnice
235,00 zł 23,00 zł 4,00 zł100

Chojnice, dnia 24.03.2017 r.

KM.271.13.2017

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia pn. „Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic ”.

Gmina Miejska Chojnice informuje, iż na przedmiotowe zadanie wpłynęły następujące oferty:

Kryterium oceny ofert cena – 100%

Wybrano ofertę: „CLEAN CITY”, Jakub Kiedrowski, ul. Piłsudskiego 14, 89-600 Chojnice.


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na "Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008