Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-03-29 Rozstrzygnięcie przetargu "Drobne naprawy elementów i drewnianych mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie miasta Chojnice"

Chojnice, dnia 29.03.2017

KM.2714.1.2017

INFORMACJA

wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO na Drobne naprawy elementów i drewnianych mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie miasta Chojnice” ogłoszonego na stronie internetowej dnia 20.03.2017

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, informuje że na ogłoszenie na Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie miasta Chojnice” wpłynęła jedna oferta, która uzyskała największą ilość punktów cena – 100%

Zakład Stolarski
Produkcyjno – Handlowo – Usługowy
Tadeusz Szyszka
Silno, ul. Główna 13, 89620 Chojnice

Za cenę:

  1. stawka za roboczogodzinę 8,01zł/r-g
  2. koszty pośrednie do R i S 55%
  3. zysk do R,S,Kp 10%
  4. koszty zakupu materiałów do M 6%
  5. sprzęt: samochód 22,00zł/mg

Otrzymują:

1. Zakład Stolarski
Produkcyjno – Handlowo – Usługowy
Tadeusz Szyszka
Silno, ul. Główna 13, 89620 Chojnice
2. aa


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-03-22 Ogłoszenie o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na Drobne naprawy elementów metalowych i drewnianych mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie miasta Chojnice.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008