Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-04-24 Informacja o wynikach postępowania "Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem"

Chojnice, dnia 24.04.2017 r.

KM.271.16.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Zamawiający – Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

wybrano ofertę najkorzystniejszą , która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60%, gwarancja - 40%)

w części I:

 1. Tadeusz Stencel Ścinka Drzew Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych
  ul. Staroszkolna 10, 89-600 Chojnice- 100,00 pkt.

(cena: 60,00pkt., gwarancja: 40,00 pkt.)

pozostałe oferty:

 1. MARBRUK Sp. z o.o. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

cena: 56,64 pkt.

gwarancja: 40,00 pkt.

Ogółem: 96,64 pkt.

w części II:

 1. Marek Nitka ELNIT ELECTRIC ul. Karnowskiego 19, 89-600 Chojnice
  - 100,00 pkt

(cena: 60,00 pkt., gwarancja: 40,00 pkt.)

pozostałe oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMONT” Tadeusz Kosecki, Klawkowo,
  ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice

cena: 46,46 pkt.

gwarancja: 40,00 pkt.

Ogółem: 86,46 pkt.

Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska,
  ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów

Wykonawca nie wniósł wadium do upływu składania ofert tj. do dnia 14.04.2017 r. do godziny 9:00. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy PZP wadium wnosi się przed upływem składania ofert, natomiast w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium należy przyjąć termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.7b) PZP ofertę wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Otrzymują:

 1. Tadeusz Stencel Ścinka Drzew Remont i Konserwacja Urządzeń Drogowych
  ul. Staroszkolna 10, 89-600 Chojnice stencel@onet.com.pl

 2. MARBRUK Sp. z o.o.
  ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy biuro@marbruk.pl

 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMONT” Tadeusz Kosecki,
  Klawkowo, ul. Okrężna 2, 89-620 Chojnice tadeusz.kosecki@onet.eu

 4. Marek Nitka ELNIT ELECTRIC
  ul. Karnowskiego 19, 89-600 Chojnice nitka.marek@wp.pl

 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska,
  ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów andrzej.gliszczynski1@gmail.com


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-03-30 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem" 2017-04-14 Informacja z otwarcia ofert postępowania "Przebudowa ulicy Nowe Miasto i Spichrzowej w Chojnicach, wraz z odwodnieniem i oświetleniem"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008