Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-04-28 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola"

INFORMACJA
z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego

dla zadania : „Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola”

nr przetargu : BI. 271.8.2017

Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w przetargu :

  • Jacek Domozych - dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
  • Agnieszka Buchwald - specjalista ds. zamówień publicznych
  • Grzegorz Czarnowski - Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia
  • Magdalena Wlazłowska - inspektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

Otwarcia ofert w przetargu dokonano dnia 28.04.2017 r. o godz. 830

Przedstawiciel zamawiającego P. Jacek Domozych podał zebranym nazwę zamówienia publicznego ( jw.) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie realizacji przedmiotu zamówienia, które wynoszą ogółem brutto dla każdej części: część I – 350.000,00 zł ; część II - 150.000,00 zł

Stwierdzono, że :

  • złożono 1 ofertę,
  • koperta z ofertą jest zamknięta i prawidłowo oznakowana.

Następnie P. Magdalena Wlazłowskaw obecności zebranych otworzyła kopertę z ofertą.

P. Jacek Domozych odczytał nazwę Wykonawcy, który złożył ofertę, jednocześnie podając gwarancję i wartość oferty (brutto) tj. :

Termin wykonania zamówienia dla części I i części II – 10.08.2017 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Lp Wykonawca Gwarancja lat Wartość oferty ogółem brutto dla części I Wartość oferty ogółem brutto dla części II
1 Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Drewczyński Brzeźno 1, 77-300 Człuchów
7 lat

789.084.70,-

--------------------

Obecni przy otwarciu oferty przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy nie wnieśli zapytań dot. odczytanych danych z oferty.

Na tym zakończono czynności z otwarcia ofert.

Informację spisała :
Magdalena Wlazłowska


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola 2017-05-08 Informacja o wynikach postępowania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008