Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-08 Informacja o wynikach postępowania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola"

Chojnice, dnia 08.05.2017

BI.271.8.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola”opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 66028 - 2017 z dnia 2017-04-13

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art.92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola”

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, gwarancja– 40 % ).

W części I

Usługi Remontowo – Budowlane

Grzegorz Drewczyński
Brzeźno 1, 77-300 Człuchów

za cenę 789.084,70 zł brutto.
gwarancja - 7 lat
cena – 60% , gwarancja 40% - ogółem - 100 pkt

W części II Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

MW/AB BURMISTRZ
ARSENIUSZ FINSTER

Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania pisma.


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola 2017-04-28 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach na potrzeby przedszkola"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008