Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-12 Informacja z otwarcia ofert dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza"

INFORMACJA
z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego

dla zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza”

nr przetargu : BI. 271.9.2017

Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w przetargu :

  • Jacek Domozych - dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
  • Agnieszka Buchwald - specjalista ds. zamówień publicznych – nieobecna
  • Magdalena Wlazłowska - inspektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
  • Wojciech Chruściel - Wydział Budowlano-Inwestycyjny

Otwarcia ofert w przetargu dokonano dnia 12.05.2017 r. o godz. 9:30

Przedstawiciel zamawiającego P. Jacek Domozych podał zebranym nazwę zamówienia publicznego ( jw.) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie realizacji przedmiotu zamówienia, które wynoszą ogółem brutto:
180.000,00 zł brutto

Stwierdzono, że :

  • złożono 1 ofertę,
  • koperta z ofertą jest zamknięta i prawidłowo oznakowana.

Następnie P. Wojciech Chruścielw obecności zebranych otworzył kopertę z ofertą.

P. Jacek Domozych odczytał nazwę Wykonawcy, który złożył ofertę, jednocześnie podając gwarancję i wartość oferty (brutto) tj. :

Termin wykonania zamówienia 15.07.2017 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Lp Wykonawca Gwarancja lat Wartość oferty ogółem brutto
1 Marbruk sp. z o.o. ul. Długa 1 89-606 Charzykowy
5

177.696,28 zł

Obecni przy otwarciu oferty przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy nie wnieśli zapytań dot. odczytanych danych z oferty.

Na tym zakończono czynności z otwarcia ofert.

Informację spisał:
Wojciech Chruściel


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-27 Ogłoszenie o zamówieniu "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na terenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza" 2017-05-16 Informacja o wynikach postępowania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu i ogrodzenia na trenie stadionu miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008