Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-23 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

Chojnice, 23.05.2017 roku.

KM.271.17.2017

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.: „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku”.

nr przetargu – KM.271.17.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia, następujące kwoty brutto: Część Nr 1 – Sektor Nr 1 – 2.245.320,00 zł, Część Nr 2 – Sektor Nr 2 – 1.632.960,00 zł, Część Nr 3 – Sektor Nr 3 – 1.224.720,00 zł, Część Nr 4 – Sektor Nr 4 – 1.701.000,00 zł.

Złożono następujące oferty:

Część Nr 1 - Sektor Nr 1

Lp. Wykonawca Cena - brutto Termin płatności Realizacja elementów przedmiotu zamówienia
1Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo spółka
z o.o. sp. k. Klawkowo,
ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice
2.068.470,00 zł30 dniBez udziału podwykonawców

Część Nr 2 - Sektor Nr 2

Lp. Wykonawca Cena - brutto Termin płatności Realizacja elementów przedmiotu zamówienia
1Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo spółka
z o.o. sp. k. Klawkowo,
ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice
1.492.344,00 zł30 dniBez udziału podwykonawców
2Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice1.877.866,20 zł30 dniBez udziału podwykonawców

Część Nr 3 - Sektor Nr 3

Lp. Wykonawca Cena - brutto Termin płatności Realizacja elementów przedmiotu zamówienia
1SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.,
80-044 Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 43/45
1.851.962,40 zł30 dniBez udziału podwykonawców
2Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo spółka
z o.o. sp. k. Klawkowo,
ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice
1.432.954,80 zł30 dniBez udziału podwykonawców
3Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice1.224.686,52 zł30 dniBez udziału podwykonawców

Część Nr 4 - Sektor Nr 4

Lp. Wykonawca Cena - brutto Termin płatności Realizacja elementów przedmiotu zamówienia
1Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo spółka
z o.o. sp. k. Klawkowo,
ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice
1.649.700,00 zł30 dniBez udziału podwykonawców
Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia (102 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-19 Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku." 2017-05-29 Informacja o wynikach postępowania pn. "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008