Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-25 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnic"

Chojnice, 29.05.2017 roku.

FN.271.1.2017

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”

nr przetargu – FN.271.1.2017

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia, kwotę: 5.203.837,30 zł.

Złożono następujące oferty:

Lp.Nazwa bankuprowizja w %oprocentowanie w %Wartość zamówieniaZabezpieczenie wekslowe
1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku ul. Kowalska 10 0,065 2,56 3.646.513,26 NIE WYMAGANE
2. PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin 0,1000 2,90 4.136.537,64 NIE WYMAGANE
3. Bank Spółdzielczy Chojnice ul. Kościuszki 23 0,000 2,80 3.973.569,93 NIE WYMAGANE

 


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi udzielenia kredytu 2017-06-05 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008