Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-29 Informacja o wynikach postępowania pn. "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

Chojnice, dnia 29.05.2017 roku.

KM.271.17.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku”, opublikowanego w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej pod nr Dz. U.: 2017/S 075 - 145126

z dnia 15.04.2017 roku.

Zamawiający - U r z ą d M i e j s k i w C h o j n i c a c h, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku”

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, termin płatności - 20 %, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia - 20%) ).

W części Nr 1 – Sektor Nr 1

Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Klawkowo, ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice

 

za cenę – 2.068.470,00 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

 

cena – 60% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem - 100 punktów.

 

W części Nr 2 – Sektor Nr 2

Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Klawkowo, ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice

 

za cenę – 1.492.344,00 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

 

cena – 60% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem - 100 punktów.

 

Pozostałe oferty:

 

  1. Zakład Zagospodarowania Odpadów

Nowy Dwór Sp. z o.o.

Nowy Dwór 35

89-620 Chojnice

za cenę – 1.877.866,20 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

cena – 47,68% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem – 87,68 pkt.

 

 

W części Nr 3 – Sektor Nr 3

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.

Nowy Dwór 35

89-620 Chojnice

 

za cenę – 1.224.686,52 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

 

cena – 60% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem - 100 punktów.

 

Pozostałe oferty:

 

  1. Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Klawkowo, ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice

za cenę – 1.432.954,80 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

cena – 51,28% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem – 91,28 pkt.

 

  1. SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.

80-044 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 43/45

za cenę – 1.851.962,40 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

cena – 39,68% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem – 79,68 pkt.

 

 

W części Nr 4 – Sektor Nr 4

Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Klawkowo, ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice

 

za cenę – 1.649.700,00 zł brutto.

termin płatności – 30 dni.

samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – bez udziału podwykonawców.

cena – 60% , termin płatności – 20%, samodzielna realizacja elementów przedmiotowego zamówienia – 20%; ogółem - 100 punktów.


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-19 Ogłoszenie o zamówieniu: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku." 2017-05-23 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008