Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania: „Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach”

Chojnice, 31.05.2017 roku

Gmina Miejska Chojnice

BI. 271.7.2017

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

dla zadania : „Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach”

nr przetargu : BI. 271.7.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę brutto:

dla części I -250.000,00 zł ; dla części II - 40.000,00 zł

Złożono następujące oferty:

Część I - Budowa ulicy, chodników i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem

Lp.WykonawcaGwarancja latWartość oferty bruttoTermin płatności
1. AD_BET Adrian Paszko Chojniczki, ul.Widokowa 21 89-606 Charzykowy 7 lat 159.992,27 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
2. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” mgr Marcin Kwiatkowski 89-606 Charzykowy, ul.Długa 1 5 lat 182.766,34 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
3. Wo-Kop Wojciech Drewczyński 89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 27 5 lat 148.501,63 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

Termin wykonania zamówienia – 30.09.2017 r.

Część II - Budowa oświetlenia drogowego

Lp. Wykonawca Gwarancja lat Wartość oferty brutto Termin płatności
1. TOMASZ MOREK ELKTOM 89-650 Czersk, ul.Tucholska 75 5 lat 39.277,34 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

Termin wykonania zamówienia - 30.09.2017 r.
BTK


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-05-16 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Budowa odcinka ulicy Kartuskiej w Chojnicach" 2017-06-09 Informacja o wynikach postępowania dot. Budowy odcinka ul. Kartuskiej w Chojnicach
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008