Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Chojnice, 31.05.2017 roku.

Gmina Miejska Chojnice

BI. 271.5.2017

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania : „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz ” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

nr przetargu : BI. 271.5.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia następujące kwoty brutto: Część Nr 1 - 120.000,00 zł , Część Nr 2 - 380.000,00 zł

Złożono następujące oferty:

Część Nr 1- roboty zewnętrzne termomodernizacyjne z wymianą stolarki

Lp. Wykonawca Gwarancja na roboty budowlane lat Wartość oferty ogółem brutto Termin płatności
1. PHU Monika Szynwelska 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 4
5

167.487,82,-
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Część Nr 2- roboty wewnętrzne instalacyjno - wykończeniowe

Lp. Wykonawca Gwarancja na roboty budowlane lat Gwarancja na oprawy oświetleniowe ledowe Wartość oferty ogółem brutto Termin płatności
1. PHU Monika Szynwelska 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 4
5

5

483.787,07,-
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Termin wykonania zamówienia – 30.11.2017 r.
MW


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz" 2017-07-04 Rozstrzygnięcie przetargu na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008