Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-06-05 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu

Chojnice dnia 5 czerwca 2017 r.

FN 271.1.2017

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
na udzielenie kredytu

Urząd Miejski w Chojnicach na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21.700.000 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na przetarg wpłynęły trzy następujące oferty:

 

Lp. Nazwa banku prowizja w % oprocentowanie w % Wartość zamówienia Zabezpieczenie wekslowe Ilość punktów
1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku ul. Kowalska 10 0,065 2,56 3.646.513,26 Nie wymagane 100,00
2. PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin 0,100 2,90 4.136.537,64 Nie wymagane 92,89
3. Bank Spółdzielczy Chojnice ul. Kościuszki 23 0,000 2,80 3.973.569,93 Nie wymagane 95,06

 

wybrano ofertę:

Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Gdańsk

ul. Kowalska 10

Wykonawca ten zaproponował:

jednorazową prowizję bankową – 0,065 %
oprocentowanie – 2,560 %
nie wymaga zabezpieczenia

Wykonawca uzyskał największą ilość punktów – 100 pkt.
(Kryterium oceny ofert: cena 60 %, zabezpieczenie 40 %)

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma przez wyżej wymienionych oferentów.

Burmistrz Miasta
dr Arseniusz Finster


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi udzielenia kredytu 2017-05-25 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 21.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnic"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008