Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-06-19 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. "Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r."

Chojnice, dnia 19.06.2017 r.

KM.271.21.2017

INFORMACJA

Dotyczy: Zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 maja 2021 r.

Gmina Miejska Chojnice na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy pzp informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice (art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy pzp) wybrano ofertę wykonawcy:

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór” Sp. z o.o.
Nowy Dwór 35
89-620 Chojnice

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jarosław Rekowski
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008