Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-06-29 Informacja o wynikach postępowania "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice"

Chojnice, 29.06.2017 roku.

WE.271.3.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 526903-N-2017 z dnia 2017-06-06 r

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art.92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, termin dostawy–20 % , okres gwarancji – 20%).

W części I – dostawa pomocy dydaktycznych

ABC Szkoły – Sławomir Śliwiak
Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

Za cenę 154.848,40 zł - 60 pkt., termin dostawy – 20 pkt., okres gwarancji – 20 pkt.; ogółem 100 pkt.

Pozostałe oferty:

Educarium sp zo.o.,
ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

Za cenę 165.350,00 zł – 56,19 pkt., termin dostawy – 20 pkt., okres gwarancji – 20 pkt.; ogółem 96,19 pkt.

W części II – dostawa i montaż sprzętu i urządzeń multimedialnych

AdvanceIT sp.zo.o.
ul. Sosnowa 38, 89-606 Chojniczki

Za cenę 328 600,65 zł – 60 pkt., termin dostawy – 20 pkt., okres gwarancji – 20 pkt.; ogółem 100 pkt.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-06-06 Ogłoszenie o przetargu na "Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" 2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Wyposażenie bazy dydaktycznej w czterech Szkołach Podstawowych oraz trzech Gimnazjach w Chojnicach w ramach projektu pt. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”, Działanie 03.02.01. Jakość edukacji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008