Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-07-04 Rozstrzygnięcie przetargu na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz.

Chojnice, dnia 04.07.2017

BI.271.5.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 073-138649 z dnia 2017-04-13

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art.92 ust.1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

W części I

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, gwarancja na roboty budowlane – 40 % ).

PHU Monika Szynwelska

ul. Przemysłowa 4

89-600 Chojnice

 

za cenę 167.487,82 zł brutto.

gwarancja na roboty budowlane - 5 lat

cena – 60 pkt , gwarancja 40 pkt - ogółem - 100 pkt

 

 

W części II

wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena - 60 %, gwarancja na roboty budowlane – 20 %, gwarancja na oprawy oświetleniowe ledowe – 20% ).

PHU Monika Szynwelska

ul. Przemysłowa 4

89-600 Chojnice


za cenę 483.787,07 zł brutto.

gwarancja na roboty budowlane - 5 lat

gwarancja na oprawy oświetleniowe ledowe - 5 lat

cena – 60 pkt, gwarancja na roboty budowlane - 20 pkt, gwarancja na oprawy oświetleniowe ledowe – 20 pkt - ogółem - 100 pkt


MW/AB
BURMISTRZ
ARSENIUSZ FINSTER


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu - "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz" 2017-05-31 Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008