Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-07-28 Informacja z otwarcia ofert przetargu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej"

Gmina Miejska Chojnice

BI.271.12.2017 Chojnice, 28.07.2017r

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

dla zadania : „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

przy ulicy Dworcowej „

nr przetargu : BI. 271.12.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie realizacji przedmiotu zamówienia kwotę

ogółem brutto 2.000.000,00 zł

Złożono następujące oferty

 


 
Wykonawca Gwarancja lat Wartość oferty ogółem brutto dla części I Wartość oferty ogółem brutto dla części II
1 Firma Handlowa „ARTMED” J.Sienkiewicz A.Kęsy Spółka Jawna Ul.Św.Antoniego 18 lok.3 97-200 Tamaszów Mazowiecki
5

------------

562.422,44
2 telmax E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna Ul.Batorego 2, 77-300 Człuchów
5

2.411.734,91

472.804,84
3 PHU Monika Szynwelska 89-600 Chojnice Ul. Przemysłowa 4
5

2.288.952,19

554.919,03
4 Marbruk sp. z o.o. 89-606 Charzykowy, ul.Długa 1 5 2.646.000,00 748.000,00

Termin wykonania zamówienia 31.07.2018 r

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

BTK


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej 2017-08-31 Rozstrzygnięcie przetargu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ul. Dworcowej"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008