Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-09-22 Informacja o otwarciu ofert dla zadania "Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach"

Gmina Miejska Chojnice

 

Chojnice, 22.09.2017r

BI.271.17.2017

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

dla zadania : „Przebudowę Fosy Miejskiej w Chojnicach”

nr przetargu : BI. 271.17.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie realizacji przedmiotu zamówienia kwotę

ogółem brutto: 1.940.000,00 zł brutto

część I- 140.000,00 zł
część II- 1.800.000,00 zł

Złożono następujące oferty

Lp

Wykonawca

Gwarancja

lat

Wartość oferty ogółem brutto

Część I

Część II

Część I

Część II

1

Marbruk sp. z o.o.

Ul. Długa 1

89- 606 Charzykowy

 

5

 

5

 

348.000,00

 

3.069.966,14

Termin wykonania zamówienia 15.06.2018 r

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

WCH


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-09-04 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa Fosy miejskiej w Chojnicach" 2017-09-25 Informacja o unieważnieniu przetargu na "Przebudowę Fosy Miejskiej w Chojnicach"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008