Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-10-02 Informacja z otwarcia ofert "Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice"

Chojnice, 29.09.2017 roku.

WE.271.6.2017

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.:„Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice”

nr przetargu – WE.271.6.2017

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia, następujące kwoty brutto:
CZĘŚĆ I (Zarządzanie projektem Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice na stanowisku: Koordynator merytoryczny projektu, Asystent koordynatora) 156.517,20 zł

CZĘŚĆ II (Zarządzanie projektem Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice na stanowisku: Koordynator merytoryczny projektu, Asystent koordynatora) 291.488,00 zł

Złożono następujące oferty:

Część Nr 1

Lp. Nr oferty Wykonawca Cena - brutto Doświadczenie Wykształcenie Certyfikat
1 1 OMNIBUS – Krzysztof Kucz
Baranówko 18p 62-050 Baranówko
85.410,00 13 projektów II stopień (magister) 0

Część Nr 2

Lp. Nr oferty Wykonawca Cena - brutto Doświadczenie Wykształcenie Certyfikat
1 1 OMNIBUS – Krzysztof Kucz
Baranówko 18p 62-050 Baranówko
158.130,00 13 projektów II stopień (magister) 0

 


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu - "Zarządzanie projektem na stanowisku Koordynator merytorycznego projektu i Asystent koordynatora w Projektach: 1. Aktywne przedszkolaki – upowszechnienie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice, 2. Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice"
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008