Urząd Miejski w Chojnicach - Zamówienia publiczne

Powrót

2017-10-09 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Chojnice, 2017-10-09

KM.271.20.2017

INFORMACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Do dnia 09.10.2017 do godz. 09.00 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnicach wpłynęły dwie oferty na przetarg na „Zakup autobusów”.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości:

Część I 6.826.500 zł brutto
Część II 2.398.500 zł brutto

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły oferty:

Część I

Oferta Nr 1

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o
Al. Katowicka 9,
Wolica PL 05-830 Nadarzyn

 1. Cena brutto 1 pojazdu wynosi: 1.906.500 złotych

Całkowita cena oferty (cena 1 szt. pojazdu x 5 sztuk zamawianych pojazdów) wynosi:

9.532.500 złotych brutto.

(słownie złotych brutto za 5 sztuk pojazdów: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych)

 

 1. Pojazdy jakie zostały zaoferowane to autobusy hybrydowe:

 • marka MAN
 • typ I Lion’s City
 • pojemność 6,87 dm3
 • moc silnika 184 kW 250 KM
 1. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie parametrów techniczno eksploatacyjnychzaoferowano następujące rozwiązania poprzez wskazanie w tabeli poniżej odpowiedzi TAK:

  1. Dla autobusów „MAXI”- dwunastometrowych

Podkryterium 1 (T1) Wykonanie antykorozyjne nadwozia /podwozia. Elementy szkieletu i nadwozia / podwozia wykonane w technologii zapewniającej minimum dwunastoletni okres eksploatacji bez wykonywania ich napraw spowodowanych korozją. Zamawiający wymaga wykonania elementów podwozia i elementów szkieletu nadwozia z aluminium, stali nierdzewnej lub innej pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantującego skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne na cały okres eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na okresowe zabiegi konserwacyjne.  Określa wykonawca wskazując TAK na zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Spalanie w wysokości powyżej 29,5 l/100 km lecz nie więcej niż 30 l/100km 0 pkt TAK
 
Podkryterium 3 (T3)
Oświetlenie LED.
 Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Spalanie w wysokości poniżej 29,5 l/100 km 2,5 pkt NIE
Wykonane w systemie mieszanym (LED plus inne) 4,5 pkt TAK
Wykonane bez użycia systemu LED 0 pkt NIE
 
Podkryterium 4 (T4) System magazynowania energii elektrycznej.  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Superkondensatory 5 pkt TAK
Akumulatory 4,5 pkt NIE
Inne rozwiązania 0 pkt NIE
 
Spalanie w wysokości poniżej 27,5 l/100 km 5 pkt NIE
Podkryterium 5 (T5) Realizacja napędu hybrydowego.  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Szeregowy 5 pkt TAK
Szeregowo-równoległy 4,5 pkt NIE
Równoległy 0 pkt NIE
Spalanie w wysokości poniżej 26 l/100 km 7 pkt NIE
 
Podkryterium 2 (T2)
Zużycie paliwa:
Autobusy muszą spełniać warunki maksymalnego zużycia oleju napędowego na podstawie testu SORT-2 nie większego niż 30 litrów/100 km.
 Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Podkryterium 6 (T6) Realizacja napędu – skrzynia biegów.  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
 
Napęd realizowany bez zastosowania skrzyni biegów 5 pkt TAK
Autobus, w którym konieczne jest w trakcie eksploatacji, w ramach czynności obsługowych lub uwarunkowań gwarancyjnych, okresowe kontrolowanie i odnawianie zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych i przestrzeni wewnętrznych nadwozia / podwozia 0 pkt NIE
Napęd realizowany z zastosowaniem skrzyni biegów
0 pkt
NIE
Autobus, w którym nie występuje konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych i przestrzeni wewnętrznych nadwozia / podwozia w okresie min.12 lat eksploatacji otrzyma: Okres gwarancji w tym przypadku wynosi min. 12 lat 3 pkt TAK
 
Autobus w 100% z oświetleniem w technologii LED 5 pkt NIE

 

 1. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie gwarancjizaoferowano następujące rozwiązania poprzez wskazanie w tabeli poniżej odpowiedzi TAK

5.1. Dla autobusów „MAXI”- dwunastometrowych

Podkryterium 1 (G1) Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia, trwałość konstrukcji nośnej, perforację nadwozia. UWAGI ! - Okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów. - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 12 lat. - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. Jeżeli wykonawca wybierze w Podkryterium 1 (T1) 12-to letni okres zabezpieczenia antykorozyjnego musi udzielić 12-to letniej gwarancji.  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
12 lat 3 pkt TAK
11 lat 2 pkt NIE
10 lat 0 pkt NIE
 
Podkryterium 2 (G2) Gwarancja na powłoki lakiernicze, uszczelnienia okien, drzwi. UWAGI ! - Okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów. - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 7 lat. - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 5 lat.  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
7 lat 3 pkt TAK
6 lat 2 pkt NIE
5 lat 0 pkt NIE
 
Podkryterium 3 (G3) Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu UWAGI: - okres gwarancji liczony jest w latach, jak również uzależniony jest od przebiegu każdego autobusu, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu.
Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 5 lat i ogranicza się go do 400 000 km
 Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
7 lat (z limitem 560 000 km) 4 pkt
NIE
6 lat (z limitem 480 000 km) 3 pkt NIE
  przebiegu każdego autobusu (przy rocznym limicie 80 000 km) w zależności, który z warunków wcześniej zostanie spełniony. W przypadku wydłużenia gwarancji przez Wykonawcę, wskazany limit ulega proporcjonalnemu wydłużeniu (tj. 480 000 km przy 6 latach, 560 000 km przy 7 latach); - powyżej 2 roku eksploatacji gwarancja na cały autobus obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków gwarancji opisanych w SIWZ za wyjątkiem pokrycia kosztów robocizny pracowników Zamawiającego, o ile prace wykonywane są u Zamawiającego. W przypadku napraw zewnętrznych – tj. dokonywanych bezpośrednio przez Wykonawcę, poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane (w tym koszty robocizny) pozostają po stronie Wykonawcy przez cały okres gwarancji. 5 lat (z limitem 400 000 km)
 
0 pkt TAK

Część II

Oferta nr 1

MMi Sp. z o.o
Zbyszewo 2
76-251 Zbyszewo

 1. Cena brutto 1 pojazdu wynosi:762.600 złotych

Całkowita cena oferty (cena 1 szt. pojazdu x 3 sztuki zamawianych pojazdów) wynosi:
2.287.800,- złotych brutto.

(słownie złotych brutto za 3 sztuki pojazdów: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych.)

 

 1. Pojazdy jakie zostały zaoferowane to autobusy:
 • marka MMI
 • typ IVECO 72C URBY
 • pojemność 2998dm3
 • moc silnika 132 kW 180 KM
 1. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie parametrów techniczno eksploatacyjnychzaoferowano następujące rozwiązania poprzez wskazanie w tabeli poniżej odpowiedzi TAK:

4.1. Dla autobusów „MINI”- ośmiometrowych

Podkryterium 1 (T1) Pojemność skokowa silnika. Max 3,0 dm3  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Powyżej 2,5 dm3 nie więcej niż 3,0 dm3 3 pkt TAK
Poniżej 2,5 dm3 0 pkt  
 
Podkryterium 2 (T2)
Podatność obsługowo-naprawcza.
 Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Poszycie boczne zewnętrzne dzielone w pionie mocowane na wkręty 3,5 pkt  
Poszycie boczne zewnętrzne dzielone w pionie mocowane metodą klejenia 2,5 pkt TAK
Poszycie boczne zewnętrzne dzielone w pionie mocowane za pomocą spawania, nitowania 0 pkt  
 
Podkryterium 3 (T3) Zużycie paliwa:
Autobusy muszą spełniać warunki maksymalnego zużycia oleju napędowego na podstawie testu SORT-2 nie większego niż 20 litrów/100 km.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Spalanie w wysokości poniżej 15 l/100 km 3,5 pkt  
Spalanie w wysokości poniżej 17 l/100 km 2,5 pkt  
Spalanie w wysokości poniżej 19,5 l/100 km 1,5 pkt TAK
Spalanie w wysokości powyżej 19,5 l/100 km lecz nie więcej niż 20 l/100km 0 pkt  
 
Podkryterium 4 (T4) Ilość miejsc ogółem min.34 (siedzące plus stojące).Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
Powyżej 40 3 pkt  
Między 36 - 40 1,5 pkt TAK
Poniżej 36 lecz nie mniej niż 34 0 pkt  
 
Podkryterium 5 (T5) Podłoga pojazdu płaska na całej długości autobusu (bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach oraz bez stopni poprzecznych w przejściu wewnątrz autobusu na całej długości)Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie

Spełnienie warunku niskiej podłogi

22 pkt

 

Niespełnienie warunku niskiej podłogi

0 pkt

TAK

 

 1. Zgodnie z zastosowanymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w zakresie gwarancjizaoferowano następujące rozwiązania poprzez wskazanie w tabeli poniżej odpowiedzi TAK:

 

5.1. Dla autobusów „MINI”- ośmiometrowych

Podkryterium 1 (G1) Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia, trwałość konstrukcji nośnej, perforację nadwozia. UWAGI ! - Okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 12 lat, - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat.
 
Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
min. 12 lat 1,5 pkt  
min. 11 lat 1 pkt  
min. 10 lat 0 pkt TAK
 
Podkryterium 2 (G2) Gwarancja na powłoki lakiernicze, uszczelnienia okien, drzwi. UWAGI ! - okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, - Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 7 lat. - Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 5 lat.  Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
7 lat 1,5 pkt  
6 lat 1 pkt  
5 lat 0 pkt TAK
 
Podkryterium 3 (G3) Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu UWAGI: - okres gwarancji liczony jest w latach, jak również uzależniony jest od przebiegu każdego autobusu, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu.
Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 3 lata i ogranicza się go do 240 000 kmprzebiegu każdego autobusu (przy rocznym limicie 80 000 km) w zależności, który z warunków wcześniej zostanie spełniony. W przypadku wydłużenia gwarancji przez Wykonawcę, wskazany limit ulega proporcjonalnemu wydłużeniu (tj. 320 000 km przy 4 latach, 400 000 km przy 5 latach); - powyżej 2 roku eksploatacji gwarancja na cały autobus obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich warunków gwarancji opisanych w SIWZ za wyjątkiem pokrycia kosztów robocizny pracowników Zamawiającego, o ile prace wykonywane są u Zamawiającego. W przypadku napraw zewnętrznych – tj. dokonywanych bezpośrednio przez Wykonawcę, poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane (w tym koszty robocizny) pozostają po stronie Wykonawcy przez cały okres gwarancji.
 Określa wykonawca wskazującTAKna zaproponowane przez siebie rozwiązanie
min. 5 lat 2 pkt  
min. 4 lata 1 pkt  
min. 3 lata 0 pkt TAK

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-08-21 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Autobusy transportu publicznego 2017-10-13 Informacja o unieważnieniu przetargu na zakup taboru autobusowego.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008