Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

Powrót

2006-01-04 Zawiadomienie - Petrus
Chojnice, 03.01.2006 r.
BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE

Km 7639 – 22/05/06

 
 
ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 61 i 106 k.p.a. oraz art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolno stojącego masztu antenowego oraz budowie obiektu technicznego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 4261 przy ul. Towarowej w Chojnicach – inwestor Petrus Sp. z o.o., ul. Staszica 30, 89 – 600 Chojnice.           

Jednocześnie informuję, że z wnioskiem o wydanie decyzji zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 612, w godz. 8.00 – 14.00 i tam też można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 
Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr Krystyna Sowacka

BURMISTRZ MIASTA
CHOJNICE
Chojnice, 03.01.2006 r.
Km 7639 – 22/05/06
 
ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolno stojącego masztu antenowego oraz budowie obiektu technicznego wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 4261 przy ul. Towarowej w Chojnicach.

Jednocześnie informuję, że z raportem oddziaływania na środowisko zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, pok. 612 i tam też można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 
 
 

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Wydziału

Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
mgr Krystyna Sowacka


 

wywieszono w dniu 03.01.2006 r. na okres 21 dni

 

Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008