Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

Powrót

2017-02-21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwości zapoznania się jego treścią.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

informuję

o przyjęciu uchwałą Nr XXIX/337/17 w dniu 20 lutego 2017 r. przez Radę Miejską w Chojnicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607, oraz na stronie internetowej gminy.


Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008