Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

Powrót

2017-08-09 Zmiana ogłoszenia dot. dzierżawy słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

ZMIANA DO OGŁOSZENIA
dot. dzierżawy słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

Zmiana dotyczy terminy składania ofert cenowych:

pkt 1 brzmi:

1. Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Podawczym tut. Urzędu do dnia 14 sierpnia 2017 do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie
z opisaną nazwą zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Podawczym tut. Urzędu do dnia 16 sierpnia 2017do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie
    z opisaną nazwą zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r.
    o godz. 10.00.


Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-07-13 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę słupów ogłoszeniowych 2017-08-25 Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008