Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

Powrót

2017-08-21 Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

Konsultacje mają na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.)

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 sierpnia 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w następujących formach:

  1. zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej do 28 września 2017 r., z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć w okresie trwania konsultacji:
  • drogą elektroniczną na adres: planowanie@miastochojnice.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,
  • bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały są dostępne :

  • na stronie internetowej www.miastochojnice.pl, w zakładce Konsultacje pod powyższym ogłoszeniem;
  • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania;
  • w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, III piętro, pokój 608, w godzinach urzędowania;
  1. warsztaty rewitalizacyjne dnia 08 września 2017 r., o godz. 1600, w Sali Obrad (pok. 408) Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1;
  2. spotkanie otwarte dnia 25 września 2017 r., o godz. 1600, w Sali Obrad (pok. 408) Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1.
Pliki do pobrania:
Formularz konsultacji (39 kB)
GPR II_uchwała_projekt_30.08.2017 (26 kB)
GPR II_załącznik graficzny_30.08.2017 (27 282 kB)
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice_30.08.2017 (7 182 kB)

Drukuj treść

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008