Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2003-05-27 Remont nawierzchni ulicy Szewskiej w Chojnicach
Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1 tel.39-718-00 wewnętrzny 38 informuje o zamiarze przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na Remont nawierzchni ulicy Szewskiej w Chojnicach Udzielenie zamówienia nastąpi w (...)
2003-05-16 Karta informacyjna, raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2003-05-15 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Chojnice o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zawiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)
2003-05-15 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLV/481/02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. (...)
2003-05-14 OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach (tel. 052 397 24 66) ul. Strzelecka 24 ogłasza, że: dnia 11.06.2003 o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul. Młyńska 30 odbędzie się druga (...)

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008