Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2004-03-22 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie ulic: Bytowskiej, Leśnej i Wiśniowej w Chojnicach 2004-03-22 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową i usługi w rejonie Placu Niepodległości oraz ulic: Okrężnej i Wysokiej w Chojnicach 2004-03-22 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach 2004-03-22 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkalną w rejonie ulic: Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach 2004-03-22 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ulic: Dębowej i Modrzewiowej w Chojnicach 2004-03-13 Montaż i konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych miejskich w Chojnicach
Urząd Miejski w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1 tel. 718-00 wewnętrzny 38 ogłasza przetarg nieograniczony na „Montaż i konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych miejskich w Chojnicach„ (...)
2004-03-13 Malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miejskich w Chojnicach
Urząd Miejski w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1 tel. 718-00 wewnętrzny 38 ogłasza przetarg nieograniczony na „Malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miejskich w Chojnicach" Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (...)

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008