Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2007-05-31 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 6/07) 2007-05-31 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 2/070) 2007-05-31 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 12/07) 2007-05-30 Termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych
Rada Miejska w Chojnicach uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dniem 30 czerwca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów (...)
2007-05-25 Wykonanie "Projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 14 Lutego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleja Brzozowa w Chojnicach"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości poniżej 60 000 Euro ZAMAWIAJĄCY:URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACHSTARY RYNEK 189-600 CHOJNICEtel. /052/ 397 18 00fax /052/ 397 21 94e-mail: urząd@miastochojnice.plOsoba do kontaktu:Tomasz (...)
2007-05-23 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 7/07) 2007-05-21 Dostawę i montaż wyposażenia budynku przy stadionie miejskim 2007-05-21 Opracowanie projektu i wykonania remontu wieży sędziowskiej
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym Urząd MiejskiStary Rynek 189-600 Chojnicenr tel. 52/3971800 w.43nr fax-u 52/3972194e-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl ogłasza przetarg nieograniczony (...)
2007-05-17 DOSTAWA POMOSTÓW CUMOWNICZYCH ... 2007-05-11 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 38/06/07) 2007-05-08 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY ( BI. 341 – 2 / 07) 2007-05-08 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY (BI. 341 – 1 / 07)
Chojnice, 07.05.2007 r. Zamawiający:Gmina Miejska Chojniceul. Stary Rynek 1 Chojnicetel. 52/39 718 00fax. 52/39 721 94adres e-mail: www.miastochojnice.pl INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWYw wyniku postępowania BI. 341 – 1 / 07 W ramach (...)

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008