Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2007-06-27 Remont nawierzchni jezdni i chodników z przebudową przyłączy
Chojnice: Remont nawierzchni jezdni i chodników z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Broniewskiego w Chojnicach Numer ogłoszenia: 106937 - 2007; data zamieszczenia: 26.06.2007OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty (...)
2007-06-26 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 8/07)
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICEChojnice, 25.06.2007 r.Km 7639 – 8/07 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o (...)
2007-06-26 INFORMACJA 2007-06-22 Chojnice: Remont nawierzchni drogi do Igieł w m. Chojnice
Numer ogłoszenia: 104371 - 2007; data zamieszczenia: 21.06.2007OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd (...)
2007-06-22 Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest
Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest Azbest, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (...)
2007-06-21 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 38/06/07)
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICEChojnice, 21.06.2007 r.Km 7639 – 38/06/07 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o (...)
2007-06-19 Ogłoszenie o naborze nr 2/07 na stanowisko podinspektora - młodszego wychowawcy w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach 2007-06-19 Informacja (Km 341-1/4/07)
Chojnice, 2007-06-19 Km 341-1/4/07 Informacja o wyborze oferty na „ Prowadzenie targowiska położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim, ul. Gdańskiej giełdzie samochodowej, na terenie miasta oraz inkasowanie opłaty (...)
2007-06-19 Informacja (Km 341-1/4/07)
Chojnice, 2007-06-19 Km 341-1/4/07 Informacja o wyborze oferty na „ Prowadzenie targowiska położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej oraz inkasowanie opłaty targowej” Urząd Miejski w Chojnicach Wydział Gospodarki Komunalnej i (...)
2007-06-18 Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 14 Lutego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleja Brzozowa w Chojnicach
Chojnice, dnia 18 czerwca 2007r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:„Projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 14 Lutego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aleja Brzozowa w Chojnicach”. Urząd Miejski w Chojnicach (...)
2007-06-14 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 2007-06-12 ZAWIADOMIENIE (Km. 341- 3 / 5 / 07) 2007-06-06 NABÓR NR 1110-5/07 NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA 2007-06-05 Prowadzenie targowiska miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej 2007-06-05 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 10/07)
Chojnice, 05.06.2007 r. BURMISTRZ MIASTA CHOJNICEKm 7639 – 10/07 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 i 106 k.p.a. oraz art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) zawiadamiam o (...)
2007-06-05 Informacja o wyniku postępowania (BI. 341-8/07) 2007-06-05 Ogłoszenie: Prowadzenie targowiska miejskiego położonego w Chojnicach
Ogłoszenie Km 341-1-/3 /07 Urząd Miejski w Chojnicach, Ul. Stary Rynek1, 89-600 Chojnice Tel./052/3971800 wew. 37 fax /052/397-21-94 „Prowadzenie targowiska miejskiego położonego w Chojnicach przy:- ul. (...)

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008