Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2007-07-20 Zawiadomie nr Km 7639 – 15/07 2007-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice nr Km 7639 - 13/07 2007-07-18 Ogłoszenie o wynikiach naboru nr 2/07 na stanowisko podinspektora - młodszego wychowawcy w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach 2007-07-17 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 18/07)
Chojnice, 17.07.2007 r.BURMISTRZ MIASTA CHOJNICEKm 7639 – 18/07 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 i 106 k.p.a. oraz art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) zawiadamiam o (...)
2007-07-16 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 1/07)
BURMISTRZ MIASTA CHOJNICEChojnice, 16.07.2007 r.Km 7639 – 1/07 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu (...)
2007-07-12 Informacja o unieważnieniu postępowania
Chojnice dnia 12.07.2007r. Informacja o unieważnieniu postępowaniaDot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie monitoringu i oświetlenia w strefie starego miasta - II etap - podświetlenie Bazyliki Mniejszej Urząd Miejski w Chojnicach, (...)
2007-07-11 ZAWIADOMIENIE (Km 7639 – 14/07) 2007-07-11 O g ł o s z e n i e (Fn/3410/ 07 /VII/07)
Chojnice, dnia 10 lipca 2007 r. Fn/3410/ 07 /VII/07 O g ł o s z e n i e Uprzejmie informujemy, że w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000 zł wybrano ofertę NORDEA BANK POLSKA S. A.C E N T R (...)
2007-07-10 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY (IE 341-13/07)
Chojnice, 10 lipca 2007r. Zamawiający: Urząd Miejski w ChojnicachStary Rynek 189-600 Chojnicetel. 052/39 718 00fax 052/39 721 94e-mail: urzad@miastochojnice.plwww.miastochojnice.pl INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWYw wyniku postępowania (...)
2007-07-09 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY w wyniku postępowania BI. 341 – 15 / 07
Chojnice, 06.07.2007 r. Zamawiający:Gmina Miejska Chojniceul. Stary Rynek 1 Chojnicetel. 52/39 718 00fax. 52/39 721 94adres e-mail: www.miastochojnice.pl INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWYw wyniku postępowania BI. 341 – 15 / 07 W ramach (...)
2007-07-09 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY w wyniku postępowania BI. 341 – 14 / 07
Chojnice, 06.07.2007 r. Zamawiający:Gmina Miejska Chojniceul. Stary Rynek 1 Chojnicetel. 52/39 718 00fax. 52/39 721 94adres e-mail: www.miastochojnice.pl INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWYw wyniku postępowania BI. 341 – 14 / 07 W ramach (...)

Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008