Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2015-05-25 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości zapoznania się z jego treścią. 2015-05-18 OGŁOSZENIE
Chojnice, 15 maja 2015r. OGŁOSZENIE W związku z zarządzonymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Chojnicach zawiadamiam, że w mieście Chojnice wybory do Izby Rolniczej odbędą się w dniu (...)
2015-05-12 Obwieszczenie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że na wniosek inwestorów wystąpił o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22". 2015-05-12 Obwieszczenie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22". 2015-05-04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice. 2015-05-04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008