Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia

2017-06-27 Ogłoszenie naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert. 2017-06-20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji znak: KM.6220.35.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04 maja 2016r., dla przedsięwzięcia obejmującego poprawę gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2017-06-20 Zapytanie o informację publiczną - data złożenia 12.06.2017- dr Bogusław J. Feder 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” 2017-06-14 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!” 2017-06-14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice 2017-06-14 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-06-14 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-13 Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r. 2017-06-08 Ruch wahadłowy na ul. Człuchowskiej 19 i 20 czerwca
Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w dniach 19-20.06.2017 roku w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na ul. Człuchowskiej wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Ruch odbywać się będzie
2017-06-02 Nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II Edycja
Zobacz archiwum

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, wersja tekstowa. Treść serwisu: Urząd Miejski, Wykonanie: © R-net 2008