Urząd Miejski w Chojnicach

2017-04-21 00:00:00 - Informacja - 2 maja 2017

Burmistrz Miasta Chojnice ustala dzień  2 maja 2017 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach i jednostek podległych. Ustalenie dnia wolnego od pracy nie dotyczy pracowników zabezpieczających w niezbędnym zakresie dyżury w wydziale Straży Miejskiej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji zgonów.


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach