Urząd Miejski w Chojnicach

2017-05-17 00:00:00 - Informacja o wynikach otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.

Chojnice, dnia 16 maja 2017 roku

Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

PRiWZ.062.1.29.2016

Informacja o wynikach otwartego naboru partnerów

do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.

Dnia 16 maja 2017r. Komisja ds. wyboru partnerów projektu po przeprowadzeniu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego
do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta, wybrała do dalszej współpracy w ramach projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa 26 ofert.

Poniżej zamieszczono ,,Wykaz ofert zakwalifikowanych do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa” oraz ,,Listę ofert odrzuconych z powodu uchybień formalnych”.

Burmistrz miasta Chojnice
Arseniusz FinsterPliki do ściągnięcia
Wykaz ofert zakwalifikowanych do wspolnej realizacji zintegorwanego projektu rewitalizacyjnego (217 kB)
Wykaz ofert odrzuconych z powodu uchybień formalnych (33 kB)

Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach