Urząd Miejski w Chojnicach

2017-06-14 00:00:00 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnice
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach:

  • uchwały Nr XXXI/357/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach,
  • uchwały Nr XXXI/358/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach