Urząd Miejski w Chojnicach

2017-07-10 00:00:00 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chojnice
o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji
miasta Chojnice

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach uchwały XXXIII/384/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach