Urząd Miejski w Chojnicach

2017-08-09 00:00:00 - Zmiana ogłoszenia dot. dzierżawy słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

ZMIANA DO OGŁOSZENIA
dot. dzierżawy słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

Zmiana dotyczy terminy składania ofert cenowych:

pkt 1 brzmi:

1. Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Podawczym tut. Urzędu do dnia 14 sierpnia 2017 do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie
z opisaną nazwą zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Podawczym tut. Urzędu do dnia 16 sierpnia 2017do godz. 9:00 w zaklejonej kopercie
    z opisaną nazwą zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r.
    o godz. 10.00.


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach