Urząd Miejski w Chojnicach

2017-08-23 00:00:00 - Dotyczy projektu pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii”

Informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu uległy wydłużeniu. W chwili obecnej trwa weryfikacja wymogów formalnych projektów. O przewidywanym terminie jej zakończenia wnioskodawcy będą powiadamiani indywidualnie. Rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu powinno nastąpić w IV kwartale 2017 roku. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły wyniknąć z przedłużającej się oceny.   


Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach