Urząd Miejski w Chojnicach

2017-09-01 00:00:00 - Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Chojnicach przypomina, że w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1289 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez Gminę Miejską ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Chojnice ul. Stary Rynek 1, pok. 612, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017 r.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Chojnicach oraz na stronie internetowej Gminy Miejskiej Chojnice: www.miastochojnice.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.Pliki do ściągnięcia
zgloszenie-szamba-_oczyszczalni-przylacza_kanalizacyjnego-1 (39 kB)

Wiadomość pochodzi z oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego w Chojnicach